Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Layout Canvas

Juridiskā atruna

Mūsu interneta lapu nolūks ir sniegt informāciju par mūsu uzņēmumu, mūsu produktiem un citiem pakalpojumiem. Tie ir ļoti rūpīgi izpētīti un salīdzināti un regulāri tiek atjaunināti. Lai gan mēs pievēršam lielu vērību tam, lai saturs būtu pareizs, pilnīgs un aktuāls, mēs diemžēl nevaram ne tieši, nedz netieši uzņemties nekādu atbildību par to. Šajās lapās tiek sniegta tikai vispārēja informācija, un tā nekādā ziņā neaizstāj medicīniskus, komerciālus vai cita veida ieteikumus. Tādēļ tiek noraidītas jebkādas sūdzības vai kompensācijas prasības par kaitējumu, kas tieši vai netieši radies interneta lapu un tajās ietvertās informācijas izmantošanas dēļ.

Ja mūsu interneta lapas satur no trešajām pusēm iegūtu informāciju vai atsauces uz to, šī informācija nav uzskatāma par mūsu ieteikumu. Tā kā mēs nepārbaudām šādas informācijas pareizību, aktualitāti vai likumīgumu, ir saprotams, ka mēs nevaram uzņemties nekādu atbildību par to.

Programmu, tās saturu, datus, attēlus utt. aizsargā autortiesības vai citas rūpnieciskā īpašuma tiesības. Turklāt vēlamies uzsvērt, ka visi preču nosaukumi un citi atbilstoši marķētie nosaukumi tiek aizsargāti ar preču zīmju tiesībām. Jebkāda to izmantošana, tostarp atveidošana, izplatīšana un apstrādāšana, ir atļauta tikai tiesību aktos noteiktajā apmērā un tikai un vienīgi ar pilnvarotās personas piekrišanu.

Mēs paturam skaidri noteiktas tiesības jebkurā laikā mainīt interneta lapu saturu.

© SIA “Berlin-Chemie/Menarini Baltic”